AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Likvidácia spoločnosti, s.r.o., a.s., zrušenie zadlženej firmy, ako zrušiť sro


 • Nemáte chuť ani energiu na pokračovanie v podnikaní ?
 • Chcete sa venovať rodine a podnikanie Vám kradne priveľa času ?
 • Odchádzate do zahraničia alebo chcete skončiť s podnikaním ?
 • Máte zdravotné problémy a podnikanie sa stáva utrpením ?
 • Z akýchkoľvek iných dôvodov, chcete zlikvidovať spoločnosť ?

Proces likvidácie spoločnosti je z právneho i časového hľadiska veľmi náročný, je potrebné dodržať množstvo zákonom daných pravidiel a povinností, súvisiacich s vedením účtovníctva a daňami.

Spoľahnite sa preto na tím odborníkov.Zabezpečíme pre Vás tieto dokumenty:

Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie:

 • rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a ďalšie nadväzujúce dokumenty
 • zaregistrujeme vstup spoločnosti do likvidácie na príslušnom Obchodnom registri
 • zabezpečíme zverejnenie likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku a upovedomíme príslušné úrady a prípadných veriteľov

Účtovníctvo a dane:

 • spracujeme účtovnú závierku za obdobie likvidácie, aj za obdobie, ktoré predchádzalo likvidácii
 • spracujeme daňové priznanie za obdobie likvidácie, aj za obdobie, ktoré predchádzalo likvidácii

Reporty súvisiace s likvidáciou:

 • pripravíme na schválenie konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie
 • pripravíme návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Ukončenie likvidácie:

 • zabezpečíme komunikáciu s príslušným správcom dane ohľadom získania súhlasu s výmazom spoločnosti
 • zabezpečíme výmaz spoločnosti z príslušného Obchodného registra
 • doručíme daňové priznanie a účtovnú závierku za obdobie likvidácie kompetentným úradom


Lehota výmazu spoločnosti z registra predstavuje v prípade bezproblémovej likvidácie cca 6 mesiacov.

Neváhajte Nás kontaktovať radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu.

button_objednaj