AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Založenie Organizačnej zložky, zriadenie, zakladanie, zahraničnej osoby

Cena 750 €  
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti )

button_objednaj


Služba je vhodná pre tých, ktorí sa nechcú zaoberať žiadnou administratívou súvisiacou so zriadením organizačnej zložky, pričom celú administratívu zveria do našich rúk.

Vypracujeme všetky listiny a dokumenty pre zriadenie organizačnej zložky, podáme dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zapíšeme organizačnú zložku do Obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok. Vy len podpíšete listiny na matrike ( pred notárom ).


Organizačnú zložku Vám zriadime v priebehu 15-20 dní kdekoľvek na Slovensku bez nutnosti osobného stretnutia.Organizačná zložka  (O.Z.):

 • je zastúpením zahraničnej spoločnosti v SR
 • nemá vlastnú právnu subjektivitu
 • v O.Z. platí zákonodarstvo krajiny, v ktorej bola zriadená
 • všetky aktivity vykonáva v mene materskej spoločnosti (ktorá ju založila)
 • v mene O.Z. koná vedúci organizačnej zložky

Pre zriadenie O.Z., je potrebné nám poskytnúť:


 • výpis z obchodného registra spoločnosti, ktorá plánuje založiť O.Z. 
 • zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu (+ stanovy) spoločnosti, ktorá O.Z. zriaďuje
 • pre vypracovanie dokumentov potrebujeme údaje o vedúcom O.Z., LV nehnuteľnosti kde O.Z. bude sídliť
 • podpísané dokumenty s overenými podpismi


Vypracujeme nasledovné dokumenty:

 • rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky
 • návrh na zápis O.Z. do Obchodného registra
 • podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla 
 • formulár na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní
 • dokumentácia pre Živnostenský úrad + plná moc
 • dokumentácia pre Obchodný register + plná moc 


Postup zriadenia O.Z.        

      1. Objednávka služby  OBJEDNAJ
      2. Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktorú Vám pošleme e-mailom      
      3. Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
      4. Odošlete overené dokumenty na našu adresu
 

V cene je zahrnuté:

 • poradenstvo v oblasti zriadenia organizačnej zložky
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie na zriadenie O.Z.
 • podanie dokumentov pre vydanie živnostenského oprávnenia
 • ľubovoľný počet predmetov podnikania ( voľné živnosti )
 • zápis Organizačnej zložky do Obchodného registra
 • poplatok za zápis do Obchodného registra
 • registrácia dane z príjmov (DIČ)

Cena nezahŕňa:


  • overenie podpisov na dokumentoch  1,50€   1x podpis na matrike
  • živnostenské oprávnenie          7,50 €   1x predmet podnikania remeselná alebo viazaná živnosť
  • preklady dokumentov   (ak sú potrebné)
  • apostilácia dokumentov   (ak je potrebná)


Cena 750 €  
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( volné živnosti )

button_objednaj