AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Zmena v s.r.o. | zmeny s.r.o.

Cena od 99 €
vrátane poplatku za zápis zmeny do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti ).

button_objednaj


Služba je vhodná pre tých, ktorí sa nechcú zaoberať žiadnou administratívou súvisiacou s realizáciou zmeny v spoločnosti s.r.o., pričom celý proces zmeny v s.r.o. zveria do našich rúk.

Vypracujeme všetky listiny a dokumenty potrebné pre uskutočnenie zmeny vo Vašej spoločnosti. Podáme dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( ak sa rozširuje ), zapíšeme zmeny vo Vašej spoločnosti do Obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok za zmenu. Vy len podpíšete listiny na matrike ( pred notárom ).


Zmenu v spoločnosti Vám zrealizujeme v priebehu 10-15 dní kdekoľvek na Slovensku bez nutnosti osobného stretnutia.Ak potrebujete uskutočniť vo svojej spoločnosti akúkoľvek zmenu napr. :


Postup realizácie zmeny v spoločnosti:

 1. Vypíšete formulár    stlač OBJEDNAJ
 2. Vypracujeme Vám cenovú ponuku na konkrétnu zmenu
 3. Uhradíte poplatok za zmenu na základe faktúry a zmluvy, ktoré Vám zašleme
 4. Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
 5. Odošlete overené dokumenty na našu adresu


Vypracujeme tieto dokumenty:

 • rozhodnutie jediného spoločníka resp. ( zápisnica z valného zhromaždenia )
 • vyhlásenie správcu vkladu   ( ak je potrebné )
 • písomné vyhlásenie zakladateľa   ( ak je potrebné )
 • podpisový vzor konateľa  ( ak je potrebný )
 • súhlas so zriadením sídla  ( ak je potrebný )
 • dokumenty pre Obchodný register + plnú moc
 • dokumenty pre Živnostenský úrad + plnú moc  ( ak sú potrebné )
 • návrh na zápis do Obchodného registraVybavíme Živnostenské oprávnenie:
( iba ak sa rozširujú predmety podnikania )

 • podáme dokumenty pre vydanie Živnostenského oprávnenia
 • v cene je zahrnutý ľubovoľný počet predmetov podnikania  ( voľné živnosti )
 • vyzdvihneme vydané Živnostenské oprávnenieZapíšeme zmenu do Obchodného registra :

 • podáme návrh na zápis zmeny do Obchodného registra elektronicky
 • zaplatíme poplatok za zápis zmeny do Obchodného registra
 • prepošleme Vám dokumenty zapísanej zmeny v spoločnosti


Klient zabezpečí:

 • podpísanie a overenie podpisov na potrebných dokumentoch a plných mocí


Náklady ktoré nie su zahrnuté v cene:

 • overenie podpisov na dokumentoch  1,50 €   1x podpis na matrike
 • Živnostenské oprávnenie                     7,50 €   1x predmet podnikania viazaná alebo remeselná živnosť   ( iba ak sa rozširuje Živnostenské oprávnenie )Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na konkrétnu zmenu vo Vašej spoločnosti.

button_objednaj
Nie sme platci DPH