AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Spracovanie, vedenie podvojného účovníctva

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pokladničnej knihy
 • evidencia knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia a vypracovanie DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO, FO
 • vypracovanie Súvahy, Výkazu ziskov a strát

Mzdy a personalistika

 • prihlásenie zamestnancov do SP a ZP
 • mesačné spracovanie miezd podľa dokladov
 • mesačné vypracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, daňový úrad
 • kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo ZČ
 • personálna evidencia
 • príprava prevodných príkazov

Daňová optimalizácia

Prostredníctvom služby daňová optimalizácia, pre Vás dokážeme nájsť najvhodnejší spôsob ako znížiť Vaše daňové zaťaženie a taktiež poradíme všetky dostupné legálne postupy na optimalizáciu Vášho daňového zaťaženia.

Ide o cesty obsiahnuté v daňovom zákone, slúžiace na znižovania základu dane. Zameriavame sa predovšetkým na: 

 • využívanie všetkých daňových úľav a oslobodení
 • najvýhodnejší spôsob zdanenia rôznych druhov príjmov u FO
 • minimalizáciu nákladov, ktoré nie sú daňovo uznané v prospech nákladov, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva ako daňové výdavky
 • možnosti najvhodnejšieho využitia motorového vozidla pre podnikanie
 • minimalizácie odvodového zaťaženia
                                                                                                                           Neplaťte viac ako je potrebné!
 
Daňová optimalizácia je súčasťou vedenia účtovníctva. Klient, ktorý našej spoločnosti zverí svoju účtovnú agendu, za samotnú daňovú optimalizáciu neplatí. Všetko je zahrnuté v cene účtovných služieb.
  

Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje osobitne podľa zložitosti a počte zaúčtovaných položiek.

Neváhajte Nás kontaktovať radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu.

button_objednaj