AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Živnosť alebo s.r.o. ?

Dôležitý rozdiel medzi živnosťou a spoločnosťou s.r.o. je obmedzené ručenie spoločíkov-majiteľov.

V praxi to znamená, že v prípade, ak ako živnostník máte dlhy, alebo vás žalujú na zaplatenie finančnej čiastky, zodpovedáte za tieto dlhy celým svojím majetkom, ktorý vlastníte ( rodinný dom, byt, pozemky, motorové vozidlo, úspory uložené v banke a pod.). Ak by ste mali dlhy z podnikania ako spoločnosť s.r.o., Váš súkromný majetok by zostal týmito dlhmi nedotknuteľný. Spoločník (t.j. majiteľ) s.r.o. zodpovedá za dlhy spoločnosti iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Základné imanie do spoločnosti je 5.000 €. Ide o vklad povinný, stanovený zákonom. Ak spoločník splatí 5.000 €, neručí za dlhy vôbec. Ak by splatil napr. 2.000 €, ručil by za dlhy spoločnosti do výšky 3.000 €. Splatením sa rozumie vloženie finančných prostriedkov do spoločnosti.

Pri založení spoločnosti s.r.o. sa musí spoločník rozhodnúť, v akej výške splatí svoj vklad, či úplne alebo iba čiastočne.

Založenie spoločnosti s.r.o. je finančne náročnejšie ako živnosť ale z pohľadu zníženia rizika je spoločnosť s ručeným obmedzeným jednoznačne výhodnejšia.

Proces založenie spoločnosti s.r.o. trvá približne 15-20 dní. Ak nemožete čakať na založenie spoločnosti ponúkame Vám na predaj tzv. ready-made spoločnosti, ( zoznam spoločností na predaj ) čo sú vopred založené s.r.o., zaregistrované ako platitelia dane z príjmu ( alebo ako platcovia dane z pridanej hodnoty ).